Project

General

Profile

Overview

Веб сајтот ќе овозможи лесно внесување односно надополнување на базата со книги, а потоа и лесно пребарубање. Пребарувањето ќе се врши по различни категории: автор, година, жанр и сл. Исто така до книгата има и линк на кој што може да се најде книгата доколку сакаме да ја купиме во електронска или печатена верзија. Во склоп на овој веб сајт се наоѓа и форум во кој што може да се читаат топици, да се креираат нови топици, да се читаат коментари и да се пишуваат коментари. Секој корисник може да си направи свој профил и да може да ги прегледува и едитира своите информации. Исто така и другите корисници може да пристапат до профилот на одреден корисник.Во делот за администратор има додавање на тагови и категории, едитирање на корисници, банирање и одбанирање на корисник или заклучување и отклучување на топик во форумот, рачно додавање на книга.

  • Project Type: Team Collaboration

Issue tracking

open closed Total
Task 43 2 45
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 0 0 0
Deliverable 0 0 0
User Story 0 0 0
Module 0 0 0
Step 5 0 5
Tweak 0 0 0

View all issues | Calendar | Gantt