Project

General

Profile

Overview

Овој проект е демо проект со цел да се реши првата лабораториска вежба по предметот Управување со ИКТ проекти.

Issue tracking

open closed Total
Task 5 6 11
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 0 0 0

View all issues | Gantt