Project

General

Profile

Overview

Регистрирараме хора в Милостив, които са социално слаби и имат нужда от вещи като дрехи, играчки за деца и др.
Можем да намерим списък на социално слабите хора от общината (както са направили в кухнята за бедни в Дружба - http://www.milostiv.org/63).
Всичко хора, които желаят да дарят дрехи могат да видят на кой да дарят.

Issue tracking

open closed Total
Task 0 0 0
Feature 0 0 0
Bug 0 0 0
Support 0 0 0
Deliverable 0 0 0
User Story 0 0 0

View all issues